Solidarnost u Kući čuvara brane

Solidarnost u Kući čuvara brane

Projekti solidarnosti su dio programa Europskih snaga solidarnosti te mladima nude priliku samostalno inicirati, razviti i provesti solidarne projekte ili akcije od važnosti za njihovu lokalnu zajednicu.

Kroz provedbu projekata solidarnosti mladim se ljudima nudi prilika da kroz neformalno učenje steknu korisno iskustvo, vještine i sposobnosti za svoj osobni, obrazovni, društveni, građanski i profesionalni razvoj.

Solidarnost u Kući čuvara brane je naziv Projekta solidarnosti koji ima za cilj oživjeti društveni život u Lokvama te pokrenuti pozitivne društvene promjene aktivnim i empatičnim uključivanjem mladih. Projekt provodi pet mladih osoba iz Lokava uz potporu četiri mentora i tvrtku Subjekt, a aktivnosti se odvijaju od 1.6.2020. do 31.5.2021. godine.

Koristeći prostor Kuće čuvara brane, pet mladih osoba provodi aktivnosti usmjerene podizanju kvalitete provođenja slobodnog vremena u Lokvama. Aktivnosti su prvenstveno namijenjene djeci i mladima,čiji je život u ruralnom kraju obilježen nedostatkom raznolikih izvannastavnih sadržaja, ali i ostalim članovima zajednice. Očekivani rezultati su da se zajednica aktivira i sudjeluje u aktivnostima te da se Kuća čuvara brane koristi kao prostor namijenjen za opće dobro.

Više informacija o projektu možete pronaći na Facebook stranici Kuće čuvara brane: https://www.facebook.com/kucacuvarabrane/


Subjekt d.o.o.
Drage Šćitara 34 - 51000 Rijeka

© 2023. by znaor.com