U ATENI ODRŽAN TRANSNACIONALNI PROJEKTNI SASTANAK ZA PROJEKT “SPIKEY'S CLINIC FOR PROFESSIONAL DREAMERS”

U ATENI ODRŽAN TRANSNACIONALNI PROJEKTNI SASTANAK ZA PROJEKT “SPIKEY'S CLINIC FOR PROFESSIONAL DREAMERS”

Od 24.9. do 26.9. u Ateni održan je transnacionalni projektni sastanak za projekt “Spikey's Clinic for Professional Dreamers”.

Projekt je okupio partnere iz 4 zemlje kako bi razgovarali o strategijama za prevenciju stresa kod osoba koje rade s mladima, dizajniranju aplikacije i karti s alatima koje su partneri razvili, snimanju edukativnih videa te o održavanju „Druge Spikeyeve klinike za profesionalne sanjare“.

Na transnacionalnom sastanku sudjelovale su osobe iz sljedećih organizacija: Subjekt d.o.o. iz Rijeke, Fundacija Nausika iz Krakowa, LARPifiers iz Atene, Nansen dijalog centar iz Osijeka i Socijalna zadruga Immaginaria iz San't Angela a Cupolo s juga Italije. Partneri su se na sastanku usuglasili oko izgleda karti s alatima, te su se dogovorili da će nastaviti dizajnirati alate za prevenciju burnouta za metodologiju te da će ih prilagoditi za karte i aplikaciju. Isto tako, partneri su dobili detaljnije  upute kako snimiti edukativne vide-e u okviru projekta, te su dobili povratne informacije za svaki video koji su snimili do projektnog sastanka.  Sudionici su pokazali interes za peer coaching, te su za isti oformljene dvije grupe u kojima će se partneri sastajati jednom u svaka tri mjeseca.

Maskota projekta, zmaj Spikey, posjetio je Rage Room u Ateni, i tamo je ostavio svoj trag, s nadom da će veći broj ljudi prepoznati važnost mentalnog zdravlja i potražiti metode prevencije i nošenja sa stresom. Kraj projektnog sastanka ujedno je bio i kraj Spikeyevog posjeta Grčkoj, te se odlučio vratiti nazad u Hrvatsku, s nadom da će do kraja sljedeće godine posjetiti još mnogo zemalja.

Projekt je sufinanciran od strane Europske unije u okviru programa Erasmus+ kao Suradničko partnerstvo u području mladih i trajat će do lipnja 2024. godine.


Subjekt d.o.o.
Drage Šćitara 34 - 51000 Rijeka

© 2023. by znaor.com