U ATENI ODRŽAN DRUGI TRANSNACIONALNI PROJEKTNI SASTANAK ZA PROJEKT YOUNGETEERS

U ATENI ODRŽAN DRUGI TRANSNACIONALNI PROJEKTNI SASTANAK ZA PROJEKT YOUNGETEERS

Transnacionalni projektni sastanak za projekt YOUNGETEERS održan je od 27.9. do 29.9.2022. u Ateni.

Na ovom događaju sudjelovali su partneri koji već godinu i pol dana rade na razvijanju alata i metoda za rad s volonterima u kulturi u kriznim situacijama. Partnerske organizacije na ovom Erasmus+ projektu su Subjekt d.o.o. iz Rijeke, Socijalna zadruga Immaginaria iz Sant'Angela a Cupolo s juga Italije, Fundacija Nausika iz Krakova, LARPifiers iz Atene, Općinska zaklada Plovdiv 2019 iz Plovdiva, Fondacija Novi Sad 2022 – Evropska prestonica kulture iz Novog Sada te Timisoara 2023 – Europska prijestolnica kulture iz Temišvara.

Cilj ovog projektnog sastanka bio je analizirati u kojem je stadiju provedba projekta, razgovarati o diseminacijskim događajima i načinu na koje će ih pojedini partneri provesti te se razgovarati o priručniku. Na ovom sastanku, partneri su isto tako razgovarali o toku projekta i postignutim rezultatima te o posljednjem transnacionalnom projektnom sastanku koji će se održati u Novom Sadu. Projektni rezultat 1: Metodologija uspješno je dovršen te su se partneri odlučili potpuno fokusirati na dovršetak YOUNGETEERS priručnika i nadolazeće diseminacijske događaje u svojim državama.

Sastanak je započeo analizom toka projekta i lekcijama koje su partneri naučili prilikom njegove provedbe, nakon čega su sudionici međusobno dijelili svoja iskustva. Partneri su razgovarali o YOUNGETEERS priručniku i dogovorili se oko njegove forme, broja stranica, tiska i grafičkog dizajna.

Projekt „YOUNGETEERS – Young Volunteers in the Cultural Events – Lessons Learned from COVID-19 Crisis“ sufinanciran je od strane Europske unije u okviru programa Erasmus+ kao Partnerstvo za kreativnost u području mladih i trajat će do kraja prosinca 2022. godine.


Subjekt d.o.o.
Drage Šćitara 34 - 51000 Rijeka

© 2023. by znaor.com