Sudjelovanje na Erasmus + treningu: „Tuning In: Learning in Youth Work“

Sudjelovanje na Erasmus + treningu: „Tuning In: Learning in Youth Work“

U organizaciji norveške nacionalne agencije Erasmus+ Ungdom, Bufdir u suradnji sa SALTO Training and Cooperation resursnim centrom i njemačkom nacionalnom agencijom JUGEND fur Europa, u Oslu (Norveška) je tijekom 1.-6.11.2022.  održan trening za osobe koje rade s mladima pod nazivom „Tuning In: Learning in Youth Work“. 

Sudionici su imali priliku naučiti više o tome kako podržati proces učenja unutar rada s mladima, a treneri su poseban naglasak stavili na samorefleksiju, kao i na praćenje obrazovnih ishoda pisanim izražavanjem. Jedan dio programa je bio otvoren za radionice koje su organizirali sudionici te su na taj način mogli jedni drugima prenijeti zanimljive alate za podršku individualnom i grupnom učenju.

Na treningu je sudjelovala i Subjektova voditeljica projekata Anita Ladišić, koja je za sudionike treninga organizirala radionicu o načinima nošenja sa stresom unutar rada s mladima, odnosno na koji način reagirati kada se nađemo u frustrirajućoj situaciji i kako naučiti nešto iz takvog iskustva. Upoznala je sudionike sa Spikeyem, maskotom Erasmus + projekta „Spikey's Clinic for Professional Dreamers“, kojeg provodi Subjekt s 4 partnerske organizacije, i istaknula važnost brige o sebi i mentalnog zdravlja unutar rada s mladima.

 

Norveška 2


Subjekt d.o.o.
Drage Šćitara 34 - 51000 Rijeka

© 2023. by znaor.com