STRUČNO USAVRŠAVANJE U PODRUČJU MLADIH - „THE EYE OPENER“ TRENING NA ISLANDU

STRUČNO USAVRŠAVANJE U PODRUČJU MLADIH - „THE EYE OPENER“ TRENING NA ISLANDU

Od 11. do 16. listopada 2022., Subjektova voditeljica projekata Anita Ladišić, sudjelovala je na treningu u Keflaviku pod nazivom „The EYE Opener ", u organizaciji islandske Nacionalne agencije.

Sudionici treninga „The EYE Opener“ su bile mlade osobe (15-18 godina) i odrasli (osobe koje rade s mladima), a tijekom treninga su na praktični način prolazili osnove korake potrebne za organizaciju i prijavu za potporu za razmjene mladih u programu Erasmus+: Mladi na djelu.

Ono po čemu je ovaj trening bio poseban je sudjelovanje velikog broja mlađih od 18 godina, zbog čega je stvorena posebna dinamika u procesu neformalnog učenja, a naglasak je stavljen na osnaživanje mladih osoba kako bi same kreirale projekte razmjene mladih. S druge strane, osobe koje rade s mladima su istraživale načine kako poduprijeti mlade u ovom procesu, odnosno ojačati aktivnu participaciju mladih.

Ovo zanimljivo iskustvo učenja i usavršavanja, u kojem je sudjelovalo pedesetak sudionika iz petnaest zemalja, uključivalo je brojne inovativne metode neformalnog obrazovanja, poput korištenja simulacije kako bi se produbilo iskustvo kreiranja razmjena mladih. Trening je održan zahvaljujući suradnji islandske nacionalne agencije i nacionalnih agencija drugih zemalja, u hrvatskom slučaju Agencije za mobilnost i programe EU, a svi sudionici su kao potvrdu za sudjelovanje i iskustvo učenja dobili Youthpass.


Subjekt d.o.o.
Drage Šćitara 34 - 51000 Rijeka

© 2023. by znaor.com