Compos Mentis ToolBox i izrada alata za rad s mladima

Compos Mentis ToolBox i izrada alata za rad s mladima

Subjektov tim je sudjelovao na 2. treningu Erasmus+ KA1 projekta Compos Mentis, koji se održavao od 14.-21.9.2021 u Rabki Zdroj u Poljskoj. Promicanje inkluzije, solidarnosti i različitosti te podizanje svijesti o mentalnom zdravlju glavni su ciljevi ovog projekta namijenjenog osobama koje rade s mladima.

I dok je prvi Compos Mentis trening u kolovozu imao u fokusu prepoznavanje različitih poremećaja vezanih uz mentalno zdravlje mladih te istraživanje psihoterapeutskih pristupa, drugi susret u rujnu je bio posvećen stvaranju zajedničkih terapijskih alata spremnih za uporabu tijekom projekata za mlade kako bi se poboljšala inkluzija i osigurala odgovarajuća grupna dinamika.

Sudionici su imali priliku testirati i ocijeniti postojeće terapijske alate, a kasnije i osmisliti vlastite. Kroz ovaj proces su ih vodile facilitatorice Ilektra Diakolamprianou (LARPifiers, Grčka) i Patrycja Paula Gas (Nausika, Poljska) koristeći Design thinking metodu. Nakon dizajniranja novih alata, uslijedilo je testiranje prototipova, a kasnije i izrada video priručnika za diseminaciju rezultata.

U periodu koji slijedi nakon treninga, partneri iz 9 zemalja nastavit će testirati i dovršavati novonastale alate za koje vjerujemo da će biti od velike koristi u području mentalnog zdravlja i inkluzivnosti svim organizacijama koje rade s mladima.


Subjekt d.o.o.
Drage Šćitara 34 - 51000 Rijeka

© 2023. by znaor.com