Compos Mentis i materijali iz teme mentalnog zdravlja

Compos Mentis i materijali iz teme mentalnog zdravlja

Subjektov tim je imao priliku u kolovozu i rujnu sudjelovati na Erasmus+ treningu pod nazivom "Compos Mentis - inkluzija i mentalno blagostanje u projektima za mlade". Obje mobilnosti bile su pune kreativnosti, inspiracije i novih znanja.

Nakon završetka mobilnosti, ostali smo u kontaktu s drugim sudionicima, produbljujući prijateljstva i suradnje, ali i iskustvo u području mentalnog zdravlja. Zahvaljujući tome, nastale su nove inicijative te nam je iznimno drago da možemo podijeliti rezultate našeg zajedničkog rada.

Na sljedećem linku, možete pronaći kratki video o Compos Mentisu:

https://www.youtube.com/watch?v=msKXGh9I-B8

Osim toga, svi materijali su okupljeni na Padletu i spremni za korištenje:

https://padlet.com/yumeiropatissiereamano/50fg73gmmtfm5uln


Subjekt d.o.o.
Drage Šćitara 34 - 51000 Rijeka

© 2023. by znaor.com